Skip to content Skip to footer

Stając w obliczu zgonu Bliskiej Osoby doświadcza się najczęściej nie tylko smutku, żalu, ale i silnego stresu, który utrudniać może racjonalne działania. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z krótkim poradnikiem, przygotowanym przez Zakład Pogrzebowy Cezary Karczewski, w którym wyjaśniamy zasady postępowania w pierwszych chwilach po śmierci.

Zgon w domu 

Jeśli zgon nastąpił w domu, to należy najpierw wezwać lekarza, kontaktując się pod numerem 999 lub 112 (z telefonów komórkowych), w celu stwierdzenia zgonu i wystawienia karty zgonu. Karta zgonu jest dokumentem, uprawniającym zakład pogrzebowy do wykonania eksportacji. Także właśnie na podstawie kartu zgonu Urząd Stanu Cywilnego właściwy dla miejsca zgonu wystawia akt zgonu.

Zakład pogrzebowy wybrany przez rodzinę dokonuje eksportacji (przewiezienia) ciała Zmarłego do chłodni. Warto pamiętać, że wybór zakładu pogrzebowego, wykonującego usługę transportu zwłok, nie musi determinować wyboru tego samego zakładu jako firmy organizującej ceremonię żałobną. Rodzina Zmarłego ma w tym względzie pełną autonomię wyboru.

Podejmując kontakt z zakładem pogrzebowym, któremu chce się powierzyć przygotowanie uroczystości pogrzebowej, należy przygotować następujące dokumenty:

  • karta zgonu
  • dowód osobisty osoby zmarłej oraz jej współmałżonka,
  • zaświadczenie z zakładu pracy lub ostatni odcinek emerytury lub renty, w przypadku, gdy zmarły był emerytem lub rencistą.

Zakład Pogrzebowy Cezary Karczewski służy wszelką pomocą w dopełnieniu formalności urzędowych, w tym także w otrzymaniu aktu zgonu z USC oraz w uzyskaniu zasiłku pogrzebowego.

W biurze zakładu pogrzebowego rodzina Zmarłego może ustalić m.in. takie kwestie, jak:

  • data pogrzebu lub kremacji,
  • wybór cmentarza oraz miejsca pochówku,
  • wybór trumny i urny,
  • określenie rodzaju obrządku religijnego,
  • ustalenie przebiegu uroczystości pogrzebowych świeckich.

Jeśli zgon nastąpił w szpitalu, wtedy kartę zgonu wystawia lekarz opiekujący się Zmarłym bezpośrednio przed śmiercią.

W przypadku, gdy śmierć nastąpiła w wyniku tragicznych okoliczności, ciało zostaje przewiezione najczęściej do Zakładu Medycyny Sądowej, w celu wykonania niezbędnych ekspertyz. Po ich zakończeniu rodzina Zmarłego może odebrać ciało swojego Bliskiego po otrzymaniu stosownego pozwolenia urzędowego. Wtedy też Zakład Medycyny Sądowej wydaje kartę zgonu. Z nią należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, a następnie do zakładu pogrzebowego, który zajmie się organizacją całości uroczystości pogrzebowych.