Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pogrzeb to ostatni akord życia danego człowieka, dlatego tak ważne jest, aby stanowił niejako jego ukoronowanie, stanowiąc odzwierciedlenie jego poglądów i ostatniej woli, także tej dotyczącej charakteru uroczystości żałobnych. Nie każda osoba chce, aby w dniu jej pogrzebu obecna była osoba duchowna, przewodnicząca ceremonii żałobnej. Może to wynikać ze światopoglądu lub z niechęci względem pochówku wyznaniowego. W takiej sytuacji organizuje się pogrzeb świecki. Osobą odpowiedzialną za przewodniczenie pogrzebowi świeckiemu jest Mistrz Ceremonii Pogrzebowej, który wyróżnia się taktem, empatią oraz elokwencją. W Zakładzie Pogrzebowym Cezary Karczewski w Żurominie współpracujemy z doświadczonym Mistrzem Ceremonii, który zadba o godne pożegnanie Zmarłego.

Mistrz Ceremonii Pogrzebowej nie tylko przewodniczy uroczystości żałobnej, ale także wygłasza mowę pogrzebową. W niej skupia się na życiu Zmarłego człowieka oraz na dobru, które uczynił. Również oprawa florystyczna i muzyczna odzwierciedla to, co najbardziej lubił Zmarły. Na życzenie rodziny Mistrz Ceremonii żałobnej może również przeczytać wiersz lub fragment ulubionej książki Zmarłego. Dlatego zwykło się uważać, że pogrzeby świeckie wyróżniają się z reguły bardziej osobistym charakterem, niż uroczystości pogrzebowe o charakterze religijnym.